A/S Smith-Sivertsen er et eiendoms- og hotelleierselskap.

Eiendom

AS Smith-Sivertsen eier, utvikler og driver næringsbygg i sentrum av Bergen. Vi ønsker å øke vårt eierskap av sentrale eiendommer ved nye oppkjøp og utbygginger.

Totalt har firmaet, med datterselskaper og andeler, et areal på rundt 12.000 kvadratmeter, med hovedvekt på hotellbygg og annen næringsutleie.

Vi har også 25 leiligheter til utleie i Bergen sentrum. I tillegg leier vi ut parkeringsplasser og øvingslokaler for band.

Vår avdeling Dokumentbanken tilbyr oppbevaring av arkiver.

 

Ledige lokaler

næring

leiligheter/hybler

parkering

Hotell

AS Smith-Sivertsen har lang erfaring fra oppstart, utvikling og drift av lavprishoteller. Vi konsentrerer i dag vår virksomhet om lavprishotellet Citybox.

Citybox AS har hoteller i Oslo og Bergen, og arbeider for å starte flere hoteller sentralt i store byer i Norge, Norden og Europa for øvrig.

liten cityboxlogo

Citybox er et lavprishotell med fine moderne hotellrom. Hotellet har automatisert inn- og utsjekk, serverer ikke frokost, og holder lave priser.

 

Nyheter

Høsten 2016: Marken Gjestehus AS Marken Gjestehus ble solgt, og fortsetter sin virksomhet i vår eiendom. Takk til primus motor, Mona Sandvik, for et langt og godt samarbeide!

Mai 2016: Eiendomskonsulent Marit Widding takker for seg etter drøye 8 år hos A/S Smith-Sivertsen.

Mars 2016: Rivearbeider starter i Nygårdsgaten 31. Her skal gjøres plass for utvidelse og ombygging av Citybox Hotell Bergen med ytterligere rom. Sommersesongen 2016 går som normalt – før hotellet stenger ned og reåpner juni 2017.

Juni 2015: Staben utvides med Jacek Kwasniak som er ny driftsleder/vaktmester.

April 2015: Erik Berstad tiltrer som ny daglig leder.

Oktober 2014: Martin Smith-Sivertsen slutter som disponent i AS Smith-Sivertsen og starter opp som byrådsleder i Bergen kommune.

Juni 2014: AS Smith-Sivertsen kjøper tilbake Amal AS og Nygårdsgaten 29.

Juni 2014: Salg av Prinsensgate 6. Eiendommen ble solgt til eierne av Skippergata 19. Nå skal eiendommen bygges om til hotell og leies tilbake til Citybox Oslo. Andre kvartal 2015 får Citybox Oslo 101 nye hotellrom!

Juni 2013: Det nye hotellet Citybox Oslo åpnet den 3. juni. Moderne, enkelt og billig. Beliggenhet midt i Oslo sentrum, i Skippergata 19, kun minutters gange fra Oslo S.

Januar 2013: Vårt datterselskap Citybox har inngått avtale om leie av nytt hotell i Skippergata 19. Hotellet har 115 rom og vil få navn Citybox Oslo. Åpningsdato er foreløpig satt til 1.6.2013.

September 2012: Endelig er vår nye nettside oppe! Takk til Kjetil for Snedig arbeid..!