AS Smith-Sivertsen

Kong Oscarsgate 45

5017 Bergen

Tlf 55 31 50 60

Email: smith-sivertsen.eiendom@smisi.no

Faks 55 31 60 22

Hjemmeside www.smisi.no

Daglig leder Erik Berstad.

Tlf 55 31 50 60 / 98 23 86 01

Email: erik.berstad@smisi.no / erik@berstad.no

 

Styreleder er Martin Smith-Sivertsen, Email: martin.smith-sivertsen@smisi.no

 

Vaktmester/driftsleder Jacek Kwasniak

Tlf 94 29 86 23

Email: Jack.vaktmester@gmail.com

 

Dokumentbanken

Kong Oscarsgate 45

5017 Bergen

Telefon: 55 31 50 60

Email: dokumentbanken@smisi.no

Faks: 55 31 60 22