Dokument Banken selger arkivlagringsplass. Dokumentbanken arkivlagringstjeneste tilbyr rasjonell og sikker oppbevaring av arkiver. Som kunde i Dokumentbanken får du fjernet plasskrevende arkiver og ryddet opp på kontoret.

 

Priser:

DB –   DEPONERING / ARKIVLEIE
Pr hyllemeter pr år – kr 360,00
Minimum pr kvartal – kr 450,00
Annen arkivleie / lagring på pall

Pr palle pr år – kr 1 500,00

 

Egne priser for registrering, arkivering, fremfinning, levering, makulering, m.v. Ta kontakt for øvrige betingelser og komplett prisliste.

 

Kontakt:

 

Dokumentbanken

Kong Oscarsgate 45

5017 Bergen

Telefon: 55 31 50 60

Email: dokumentbanken@smisi.no

Faks: 55 31 60 22